قالب آماده ، طراحی یا پیاده سازی ؟

خیلی از دوستانی که در زمینه وب فعالیت می کنند ، برای تهیه و ساخت وب سایت های ارجاع شده به آنها ، از قالب های آماده استفاده میکنند ، خود من در تهیه و ساخت اکثر وب سایت هایی که به من داده میشود روی به این روش می آورم ، اما سوال هایی که پیرامون این عملکرد زشت و قبیح! پیش می آید این است که آیا اسم این کار طراحی است و یا پیاده سازی ؟ اسم این کار پیاده سازی است ، نه به این معنی که شخصی که از این قالب ها استفاده میکند علم طراحی و ساخت یک قالب کاستوم را ندارد ،بلکه به این معنی که شرایط موجود در قراردادهای ساخت وب سایت ها و مبالغ رد و بدل شده در آنها بسیار ناچیز و کم می باشد به گونه ای که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و بالا بودن هزینه ها ، ساخت یک قالب کاستوم صرفه اقتصادی نخواهد داشت ، البته دقیقا همین جا ، یک نکته پیش می آید که نباید این قالب ها و طراحی ها را به عنوان طراحی های کاستومایز شده به کارفرما نشان بدهیم ، چون ممکن است کارفرما هیچ وقت متوجه کاستوم بودن و آماده بودن آن نشود اما ممکن است که به شعور خودمون بی احترامی کرده باشیم . اگر بتوانیم قراردادهای ساخت صفحات وب را به ۳ قسمت ، ارزون قیمت ، متوسط و گران قیمت کلاسه کنیم، می توانیم منصفانه تر و حرفه ای تر کارهای پیش رویمان را با یک وجدان آرام و البته به صرفه انجام بدهیم. اگر قیمت پرداخت شده از سمت کارفرما صرفه اقتصادی ( با دید غیر طمع گرایانه ) بود ، می توانیم به طراحی یک قالب کاستوم بپردازیم ، اما اگر قیمت پرداخت شده کمتر از حد طراحی بود ( با یک دو دو تا چهارتا منصفانه!!! ) می توانیم از قالب های آماده استفاده کنیم ، توصیه من این است که در این حالت حدالمقدور از قالبهای آماده غیر رایگان استفاده کنیم ، اگر هم قیمت پیشنهادی از سمت کارفرما خیلی کم بود توصیه من قالب های کاملا رایگان و یا تهیه و ساخت وب سایت های استاتیک است . یک نکته مهم که با تجربه به آن رسیدم ، صداقت در کار است که برعکس تصور خیلی ها جوابگو هم می باشد .

 

معتقدم در این دریای عظیم قالب های آماده ، با یکم حوصله می توانیم بهترین و حتی ناب ترین قالب موجود که متناسب با فعالیتمان می باشد را انتخاب کنیم ، صادقانه باشیم ، هنوز در زمینه طراحی قالب شاید به شکوفایی رسیده باشیم اما به بلوغ کافی نرسیده ایم . انتخاب یک قالب بین تمام قالب های آماده موجود ، خود مستلزم رعالیت نکات فراوانی می باشد ، کاربردپذیر بودن ، متناسب بودن با موضوع و نوع فعالیت سایت مورد نظر برای ساخت ، استفاده از استاندارد های به روز در این صنعت ، حذف پارامترهای غیر ضروری ، اضافه کردن المان های مورد نیاز ، توجه به راست چین شدن کل قالب از جمله این موارد می باشد . استفاده درست و متناسب از قالب های آماده نه تنها بد نیست بلکه خوب هم است ، اما اینکه چه زمانی و کجا از آنها بهره ببریم پارامترهای زیادی را می طلبد که سعی شد به صورت مختصر در این نوشته به آن اشاره شود ، طراحی اگر حرفه ای باشد خوب است اگر نه ، پیاده سازی قالب آماده ، خیلی بهتر از طراحی اشتباه و نا متناسب یک قالب کاستوم است .