برخورد با اشتباهات کارکنان

یکی از مسائلی که همواره در محیط های کاری برای مدیران پیش می آید ، عصبانیت های حاصل از اشتباهات کارکنان است ، یک مدیر باید همواره بتواند خشم خودش را کنترل و در عین حال نیرو خود را تنبیه و متوجه اشتباهی که انجام داده است بکند ، برخورد های تند و خشن چه در پیش چشم سایر کارکنان و چه در غیاب آنها توصیه نمیشود ، از طرفی برخورد منطقی و حتی صبورانه گاها منجر به برداشت اشتباه کارکنان و تاثیر منفی بر کارشان در آینده خواهد داشت لذا ، ۱٫متذکر شدن اشتباهات اولیه و یا کوچک کارکنان باعث دلسردی آنها در انجام کارشان می شود ۲٫در صورت بروز اشتباهات اولیه اما اساسی ،در پایان وقت اداری، اشتباهات را به صورت خصوصی به نیرو متذکر شوید ۳٫اگر اشتباهات تکرار و یا خطاها تعدد داشت بدون آنکه از اشتباهات گذشته پرده برداری کنید آن را به نیرو در پیش جمع متذکر شوید.۴٫اگر نیرو اشتباهات را تکرار و یا اصلاح نگشت از سیاست عصبانیت و بخشش استفاده کنید.یک مدیر توانمند مدیری است که بتواند توام با هم از تمام موارد ذکر شده استفاده کند ، استفاده بیش از حد تذکرات و یا تنبیه ها باعث دلسردی ، ایجاد احساس عدم امنیت شغلی ، نفاق و دشمنی بین نیروهای درون سازمانی  و یا حتی بی اثر شدن تنبیه ها در دفعات بعد دارد ، ایجاد کردن یک محیط دوستانه و صمیمی و در عین حال قانونمند باعث خواهد شد درصد زیادی از خطاها و همینطور بسیاری از حساسیت ها کاهش پیدا کند.سیاست تعیین جریمه ها و پاداش ها البته به صورت خرد و کوچک ، یک روشی است که در بسیاری از شرکت های معتبر اجرا می شود. در کل توصیه نمی شود به خاطر اشتباهات ،نیرو ها را اخراج و یا تحقیر کرد ، انسان ها جایز الخطا هستند و یکی دیگر از مهارت های مدیریتی ، توانمند کردن نیروهایش است و نه حذف آنها .