اصول برنامه ریزی صحیح

plan

برنامه ریزی یکی از اولین اصول مدیریتی در هر سطحی، چه کلان و چه غیر کلان می باشد ، از برنامه ریزی به عنوان یکی از مهارت های لازم جهت مدیریت صحیح یاد می شود . برنامهریزی یا به عبارت دیگر نقشه راه ( RoadMap) به مجموعه ای از فعالیت ها به منظور رسیدن به هدفی خاص و مشخص می گویند ، برنامه ریزی می تواند کوتاه مدت و یا بلند مدت باشد و همینطور می تواند اهداف متفاوتی را در خود بگنجاند. از ویژگی های برنامه ریزی صحیح در حوزه مدیریتی می توان به : جامع و شامل بودن ، نگاه کلی و جزئی به امور داشتن ، مشخص کردن اهداف در تمام زمینه ها ، انعطاف پذیر بودن برنامه به خصوص در زمینه ی اجرایی و زمانبندی ، کوتاه مدت و بلند مدت بودن ،اشاره کرد.عدم انعطاف پذیری مناسب برنامه ، اجرای برنامه را به مشکل می کشاند،برنامه باید به گونه ای تنظیم شود که اگر در اجرا و یا رسیدن به هدف یک یا چند مورد به مشکل برخورد کرد ، بقیه موارد و اهداف را به چالش نکشد و دچار مشکل نکند ، تهیه یک برنامه متمم در صورت وقوع یک سری از این اتفاقات به عنوان پلان بی معروف می باشد .در برنامه ریزی مدون باید از رویاپردازی امتناع کرد ولی در عین حال رویاها را دید ، خیلی ها برنامه ریزی را مانع پیشرفت های مدیریتی می دانند ، اما چیزی که مشخص و معلوم است ،طبقه بندی شدن امور و مشخص شدن گام ها و اهداف ، حتی اگر مثمر ثمر نباشد ، فکر و ابعاد فکری یک مدیر را از خیلی جهات آزاد می نماید.این بحث در مدیریت استراتژیک قابل بحث است .