۶ اشتباه رایج مدیران

6-Project-Management-Mistakes
 اشتباهاتی که افراد در زمان مدیریتشان ممکن است انجام بدهند بسیار زیاد است و انواع مختلفی دارد . کارمندان پیکره اصلی مجموعه شما را تشکیل می دهند ، به همین دلیل است که بسیاری از مهم ترین اشتباهات مدیران پیرامون رفتار آنها با کارمند هایشان است که باعث ضربه زدن به حرکت مجموعه می شود، ۶ مورد از رایج ترین اشتبهات مدیران در این حوزه به شرح زیر می باشد :

۱-عدم اعتماد به نیروهای خود:اگر به نیروی خود اعتماد نداشته باشید مجبور می شوید زمان زیادی از روز خود را برای نظارت بر کار آن نیروها و یا حتی انجام بخشی از کارهای آنها بگذارید که این باعث از بین رفتن وقت مفید شما می شود.

۲-راهنمایی کم به کارمندان:اگر راهنمایی به نیروها به منظور انجام وظایفشان به صورت کامل انجام نشود ، باعث گمراهی آنها و طرح پرسش های متفاوت از جانب آنها می شود ، که این منجر به از بین رفتن وقت و انرژی مدیر و نیرو در جهت رسیدن به هدف می شود، یا یک توضیح کامل از کارمند خود چیزی به دنبالش هستید را بخواهید .

۳-عمل نکردن به قول های خود: سعی کنید قولی را که به کارمندان خود می دهید به هر شکل شده است عملی سازید در غیر این صورت دادن این قول ها شاید در کوتاه مدت تاثیر به سزایی در افزایش راندمان آنها داشته باشد اما در دراز مدت باعث دلسردی کارمندان و بی اعتبار شدن صحبت های شما می شود.

۴-خودخواه بودن و اعتبار زیاد برای خود قائل شدن:همینطور که تواضع بیش از حد در پیش کارکنان خود باعث برداشت اشتباه آن ها از شما می شود ، خودخواهی شما ، اعتبار زیاد برای خود قائل شدن و بزرگ نمایی های بی مورد ، باعث می شود کارکنان بعد از مدتی و در زمانی که آنها را غیر واقعی دریافتند دیگر برای صحبت های شما ارزشی قائل نشوند.

۵-خالی کردن عصبانیت خود بر سر کارکنان:بارها پیش می آید که یک مدیر به دلیل مشغله زیاد و یا در نتیجه یک روز بد کاری ، عصبانی و یا سردرگم باشد و کارهای زیاد و یا غیر منطقی را از کارمندان خود بخواهد،این باعث ضربه زدن به مجموعه و ایجاد سردرگمی و دلسردی در کارکنان می شود،یک مدیر همواره باید آرامش خود را حفظ و خواسته های منطقی و با توجه به پتانسیل نیروهایش از آنها داشته باشد.

۶-خشک بودن:خشک بودن و انعطاف پذیر نبودن یک مدیر ، باعث ایجاد یک محیط سرد در مجموعه اش می شود ، هرچه رابطه یک مدیر با کارمندانش صمیمی تر و گرم تر باشد ، راندمان کاری نیروهایش زیاد و شاهد یک محیط گرم و پویا می باشد، البته این صمیمیت باید یک حدود و خط قرمزهایی داشته باشد .