گسترش دامنه فعالیت ها

improveشاید هدف خیلی از فعالان حوزه تجارت الکترونیک در ایران و در ابتدا ، کسب در آمد حداقلی و بازگشت سرمایه اولیه می باشد اما نکته مهم این است که پس از رسیدن به این مهم چه راه کارهایی به منظور بقای کسب و کار و چیزی که از آن به عنوان تجارت الکترونیک یاد می کنیم وجود دارد؟ واضح و مشخص است که فضای اینترنت هر روزه دچار تغییرات و پیشرفت ها می باشد و ظهور بنگاه هایی که فعالیتی مشابه دارند غیرقابل کتمان است ، از این رو نیاز به یک برنامه کوتاه مدت و البته متناسب با زمان در کنار برنامه بلند مدت کسب و کار پیاده شده ، محسوس است ، چراکه کاربر همواره نیاز به یک تجربه جدید را در خود احساس کرده و از طرفی تنوع و حتی وجود قابلیت هایی بهتر و بیشتر ، می تواند دلیل مناسبی برای از دست دادن مشتری شود ، به همین دلیل گسترش دامنه فعالیت ها البته مرتبط با موضوع و فلسفه اصلی کسب و کار شما ، می تواند این انگیزه را در کاربر ایجاد نماید که همواره از شما بازدید و خرید نموده و به زبانی ساده تر فعالیت های بنگاه های مشابه با توجه به کامل و متنوع بودن خدمات شما ، برای آن جلوه نکرده و از یک کاربر معمولی ، یک مشتری ثابت ایجاد بکند.در کنار این گسترش فعالیت ها، تبلیغات ، یک اصل غیر قابل اغماض و ضروری است ، حتی با وجود بازدید بالا و مشتری های ثابت و به زبان ساده تر ، چرخیدن چرخ کسب و کار، توجه به تبلیغ می تواند تضمینی برای آینده شما،تثبیت در ذهن مشتریانتان،برندینگ،القای احساس اعتماد و اطمینان به مخاطبان و جذب طیف جدیدی از کاربران را به همراه داشته باشد ، بنابراین کنار گذاشتن مبلغی حتی شده کم به منظور تبلیغ در تمامی اوقات ، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.